Anmälan

Hur anmälan går till

Anmälan kommer göras i två omgångar. I den första omgången anmäler sig bara de som vill spela som en officiell grupp på lajvet. Detta involverar t.ex:

  • Runners på eller på väg att ta ett uppdrag
  • Kriminella gäng
  • Urban Brawl-lag (typ samma sak som gäng, men med sponsorer)
  • En synkroniserad after work från ett corp
  • Band som vill stå på scen

I gruppanmälan vill vi få en kontaktperson, en lista på alla ingående spelare, och en grundläggande uppfattning om både vad ni vill göra på lajvet och vad ni tror er grupp tillför till detsamma. Det går utmärkt att vara nybörjare och ha en grupp, arrangörerna gillar nybörjare!
Eftersom lajvet har begränsat deltagarantal är det olämpligt om de enskilda grupperna är för stora, max 5-6 spelare kanske är lämpligt, och vi kan heller inte ha för många sammansvetsade grupper för då blir spelutrymmet krympt för dem som kommer ensamma eller i smågrupper. Balans är nyckelordet. Därför kommer intresseanmälan för grupper att vara öppen i två veckor så att ni har gott om tid att snacka ihop er och presentera er grupp för arrangörerna på ett bra sätt, för om vi får in många gruppanmälningar kommer vi bli tvungna att sålla.
Vi kommer premiera grupper med bra diversitet och roliga idéer.
Har ni en grupp som ni gärna vill spela med men inga idéer om vad ni vill göra kan ni alltid höra av er till arr för lite inspiration.

När vi stänger gruppanmälan kommer det dröja ytterligare en vecka eller två tills vi öppnar den allmänna anmälan (säg det snabbt några gånger). Där anmäler man sig själv och beskriver sin karaktär och sina förhoppningar på lajvet, och anmäler även om man behöver hjälp att hitta en sovplats i stan och om man har några funktionsvariationer som kan påverka lajvet eller som arrangörerna kan hjälpa till att undanröja hinder för.
Även de som är anmälda som grupp gör den här anmälan, det är här vi tar in personuppgifter och vi förväntar oss att alla delger oss både sitt riktiga namn och, om det skiljer sig åt, sitt facebooknamn (vi överväger en dold grupp för eventet).
Den allmänna anmälan kommer även den vara öppen i två veckor, och därefter kommer vi till er alla skicka ut ett mail med en deltagarlista. Har någon problem med någon av de andra på listan ber vi er kontakta arrangörerna.

Om du inte har någon som helst aning om vad du vill spela så har arrangörerna en del idéer, kontakta oss på mailen om du behöver lite inspiration! talesfromthesprawl@gmail.com

Klicka här för att komma till sidan för gruppanmälan!

Och klicka här för att komma till anmälningsformuläret för din individuella anmälan!

Sista anmälningsdag för att få intrig är 15/10!

Det kommer gå att anmäla sig även efter det datumet så länge det finns platser kvar på lajvet, men vi garanterar dig då inga intriger.