Anmälan

Anmälan är öppen!

OBS: vi har nått vårt deltagartak på 30 personer. Du får gärna anmäla dig om du vill stå på reservlistan, men du är inte garanterad plats. Om din grupp anmälde sig innan vi nådde taket ska du förstås anmäla dig och du har en reserverad plats genom den. Deltagartaket kan komma att höjas om smittspridningsläget ser ut att medge det. Reservlistan kommer också användas om andra deltagare får förhinder.

För att anmäla dig, följ den här länken.

Om du ska åka med en grupp ska ni först anmäla gruppen. Det gör ni på den här länken.

Viktiga datum:
31:a juli öppnade anmälan
14:e augusti är deadline för anmälan om du ska få en skriven intrig
31:e augusti är deadline för betalning – betalningsuppgifter kommer ut när ni är anmälda
15:e september är vår målsättning att ha skickat ut alla intriger
25:e september är det lajv!

Vi kommer naturligtvis ha en reservlista. Eftersom det fortfarande kommer vara försiktighet som gäller – dvs, du ska inte komma på lajv om du har några symtom – så är det stor sannolikhet att åtminstone någon reserv kommer kunna åka på kort varsel. Det kommer vara möjligt för en grupp att ha egna reserver, så att ni kan fylla på inom gruppen om alla inte kan komma.

Det kommer också gå att delta på lajvet enbart via matrix-systemet Shadowlands för den som inte kan ta sig hit.