Anmälan

Hur anmälan går till

Vi kommer snart öppna anmälan!
Vi förväntar oss ett stort intresse och eftersom utrymmet i göteborgslokalen är hårt begränsat till 100 personer så kan det bli viss huggsexa där. I samband med att anmälan öppnas kommer vi ha bestämt hur platserna tillsätts i händelse av fler intresserade än platser.

I år behöver ni inte göra gruppanmälan innan ni gör personlig anmälan, men vi behöver ändå få in en gruppanmälan för att underlätta för intrig-teamet. Gruppanmälan görs av till exempel:

  • Runners på eller på väg att ta ett uppdrag
  • Kriminella gäng
  • Urban Brawl-lag (typ samma sak som gäng, men med sponsorer)
  • En synkroniserad after work från ett corp
  • Band som vill stå på scen

I gruppanmälan vill vi få en kontaktperson, en lista på alla ingående spelare, och en grundläggande uppfattning om både vad ni vill göra på lajvet och vad ni tror er grupp tillför till detsamma. Det går utmärkt att vara nybörjare och ha en grupp, arrangörerna gillar nybörjare!
Eftersom lajvet har begränsat deltagarantal är det olämpligt om de enskilda grupperna är för stora, max 5-6 spelare kanske är lämpligt, och vi kan heller inte ha för många sammansvetsade grupper för då blir spelutrymmet krympt för dem som kommer ensamma eller i smågrupper. Balans är nyckelordet. Därför kommer intresseanmälan för grupper att vara öppen i två veckor så att ni har gott om tid att snacka ihop er och presentera er grupp för arrangörerna på ett bra sätt, för om vi får in många gruppanmälningar kommer vi bli tvungna att sålla.
Vi kommer premiera grupper med bra diversitet och roliga idéer.
Har ni en grupp som ni gärna vill spela med men inga idéer om vad ni vill göra kan ni alltid höra av er till arr för lite inspiration.

I den personliga anmälan vill vi att man beskriver sin karaktär och sina förhoppningar på lajvet, och om man har några funktionsvariationer som kan påverka lajvet eller som arrangörerna kan hjälpa till att undanröja hinder för. Dessutom kommer ni här välja om det är i Umeå eller i Göteborg ni deltar!
Även de som är anmälda som grupp gör den här anmälan, det är här vi tar in personuppgifter och vi förväntar oss att alla delger oss både sitt riktiga namn och, om det skiljer sig åt, sitt facebooknamn så att man kan bli hittad av de andra i facebookgruppen.
För att vara garanterad en intrig behöver den personliga anmälan vara inne någonstans i månadsskiftet juli/augusti, exakt datum kommer senare.
Efterhand som anmälningar kommer in så kommer även nyhetsmail och uppdateringar gå ut, och alla som anmäler sig får tillgång till listan över samtliga anmälda (inklusive funktionärer och arr). Har någon problem med någon av de andra på listan ber vi er kontakta arrangörerna.

Om du inte har någon som helst aning om vad du vill spela så har arrangörerna en del idéer, kontakta oss på mailen om du behöver lite inspiration! talesfromthesprawl@gmail.com

Sista anmälningsdag för att få intrig är preliminärt sista juni!

Det kommer gå att anmäla sig även efter det datumet så länge det finns platser kvar på lajvet, men vi garanterar dig då inga intriger.