Anmälan

Hur anmälan går till

Anmälan är öppen!

Personlig anmälan
Gruppanmälan 

I år behöver ni inte göra gruppanmälan innan ni gör personlig anmälan, men vi behöver ändå få in en gruppanmälan för att underlätta för intrig-teamet. Gruppanmälan görs av till exempel:

  • Runners på eller på väg att ta ett uppdrag
  • Kriminella gäng
  • Urban Brawl-lag (typ samma sak som gäng, men med sponsorer)
  • En synkroniserad after work från ett corp
  • Band som vill stå på scen

I gruppanmälan vill vi få en kontaktperson, en lista på alla ingående spelare, och en grundläggande uppfattning om både vad ni vill göra på lajvet och vad ni tror er grupp tillför till detsamma. Det går utmärkt att vara nybörjare och ha en grupp, arrangörerna gillar nybörjare!
Eftersom lajvet har begränsat deltagarantal är det olämpligt om de enskilda grupperna är för stora, max 5-6 spelare kanske är lämpligt, och vi kan heller inte ha för många sammansvetsade grupper för då blir spelutrymmet krympt för dem som kommer ensamma eller i smågrupper. Balans är nyckelordet. 
Vi kommer premiera grupper med bra diversitet och roliga idéer.
Har ni en grupp som ni gärna vill spela med men inga idéer om vad ni vill göra kan ni alltid höra av er till arr för lite inspiration.

I den personliga anmälan vill vi att man beskriver sin karaktär och sina förhoppningar på lajvet, och om man har några funktionsvariationer som kan påverka lajvet eller som arrangörerna kan hjälpa till att undanröja hinder för. Dessutom kommer ni här välja om det är i Umeå eller i Göteborg ni deltar!
Även de som är anmälda som grupp gör den här anmälan, det är här vi tar in personuppgifter och vi förväntar oss att alla delger oss både sitt riktiga namn och, om det skiljer sig åt, sitt facebooknamn så att man kan bli hittad av de andra i facebookgruppen.
För att vara garanterad en intrig behöver den personliga anmälan vara inne någonstans i månadsskiftet juli/augusti, exakt datum kommer senare.
Efterhand som anmälningar kommer in så kommer även nyhetsmail och uppdateringar gå ut, och alla som anmäler sig får tillgång till listan över samtliga anmälda (inklusive funktionärer och arr). Har någon problem med någon av de andra på listan ber vi er kontakta arrangörerna.

Om du inte har någon som helst aning om vad du vill spela så har arrangörerna en del idéer och roller som vore kul om de spelades av spelare och inte av funktionärer, kontakta oss på mailen om du behöver lite inspiration! talesfromthesprawl@gmail.com

Personliga intriger lovas dem som anmäler sig innan sista juli. De som anmäler sig innan 19:e augusti lovas bli som minst inknutna i intrignätet. De som anmäler sig senare än så kan inte förvänta sig intrig.