Anmälan

Anmälan är öppen!

För att anmäla dig, följ den här länken.

Om du ska åka med en grupp ska ni först anmäla gruppen. Det gör ni på den här länken.

Viktiga datum:
27:e juli öppnade anmälan
14:e augusti är deadline för anmälan om du ska få en skriven intrig
31:e augusti är deadline för betalning – betalningsuppgifter kommer ut när ni är anmälda
26:e september är vår målsättning att ha skickat ut alla intriger
8:e oktober är det lajv!

Vi kommer som mest ha 50 deltagare, och kommer ha en reservlista för att fylla på om någon behöver hoppa av (t.ex. på grund av sjukdom, vi vill att alla deltagare är symtomfria på lajvet).