Anmälan

Hur anmälan går till

Anmälan 2019 är öppen!

Personlig anmälan
Gruppanmälan

Ni behöver inte göra gruppanmälan innan personanmälan, men vi behöver ändå få in en gruppanmälan för att underlätta för intrig-teamet. Gruppanmälan görs av till exempel:

  • Runners på eller på väg att ta ett uppdrag
  • Kriminella gäng
  • Urban Brawl-lag (typ samma sak som gäng, men med sponsorer)
  • En synkroniserad after work från ett corp
  • Band som vill stå på scen (eller som inte vill stå på scen, det går utmärkt att spela ett band vars gitarrist blivit kidnappad av ghouls också)

I gruppanmälan vill vi få en kontaktperson, en lista på alla ingående spelare, och en grundläggande uppfattning om både vad ni vill göra på lajvet och vad ni tror er grupp tillför till detsamma. Det går utmärkt att vara nybörjare och ha en grupp, arrangörerna gillar nybörjare!
Eftersom lajvet har begränsat deltagarantal är det olämpligt om de enskilda grupperna är för stora, max 5-6 spelare kanske är lämpligt, och vi kan heller inte ha för många sammansvetsade grupper för då blir spelutrymmet krympt för dem som kommer ensamma eller i smågrupper. Balans är nyckelordet. 
Vi kommer premiera grupper med bra diversitet och roliga idéer.

I den personliga anmälan vill vi att man beskriver sin karaktär och sina förhoppningar på lajvet, och om man har några funktionsvariationer som kan påverka lajvet eller som arrangörerna kan hjälpa till att undanröja hinder för. Dessutom kommer ni här välja om det är i Stockholm eller i Göteborg ni deltar, eller om ni är med oss helt och hållet digitalt!
Även de som är anmälda som grupp gör den individuella anmälan, det är här vi tar in personuppgifter och vi förväntar oss att alla delger oss både sitt riktiga namn och, om det skiljer sig åt, sitt facebooknamn så att man kan bli hittad av de andra i facebookgruppen.

Efterhand som anmälningar kommer in så kommer även nyhetsmail och uppdateringar gå ut, och alla som anmäler sig får tillgång till listan över samtliga anmälda (inklusive funktionärer och arr). Har någon problem med en annan person på listan ber vi er kontakta arrangörerna.

Om du inte har någon som helst aning om vad du vill spela så kanske arrangörerna och intrigteamet kan har några idéer, kontakta oss på facebook eller på mailen om du behöver lite inspiration!

Personliga intriger lovas dem som anmäler sig innan 15/8.