Regler

Reglerna har uppdaterats lite från tidigare år, men mycket är samma. De uppdaterade reglerna finns här.